Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Misyon-Vizyon

Misyon
Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak yapı  ve teknik işlerini ihtiyaçlar doğrultusunda  planlamak ve en kısa sürede uygulamaya geçirmektir. 

Vizyon
İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, işletilebilir büyüklükte, modüler ve fonksiyonel fiziki mekanlardan oluşan, akademik, sosyal ve kültürel paylaşımın sağlandığı, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilecek nitelikte, özgün bir kampus projesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.