Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

İç Kontrol Şeması

İç Kontrol Standartlarına İlişkin

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM GENELGESİ (2013)
Kamu İç kontrol standartlarına uyum eylem planı yazısı

İç Kontrol Eylem Planına İlişkin

Genel Yazı
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ