Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Rektörlük Binası ve Yemekhane Eklentisinin Hurda Karşılığı Yıkım İşi

31.07.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mah. 1270 Ada 12 Parselde Bulunan Eski Rektörlük Binası ile Yemekhane Eklentisinin temelleri dâhil saha içinde bulunan diğer betonarme yapılarının da ( kaide, sömel vb.) yıkılması işene ait ihale 11.08.2022 tarihinde yapılacaktır. 

İhale dokümanını indirmek için tıklayınız.