Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
15.12.2014 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27.11.2007 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
10.12.2003 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
14.01.2016 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
30.12.2005 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
03.12.2014 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
05.01.1961 Resmi Taşıtlar Genelgesi
30.09.1971 Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği - See more at: http://mts.org.tr/mevzuat/3137/dev